Học bổng trải nghiệm canada

Giá trị: Tối đa $ 1,000 CAD
Trường: St. Lawrence College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế Tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng hoặc Đại học của Canada không phải là Cao đẳng St. Lawrence. Sinh viên tốt nghiệp Đại học St. Lawrence, vui lòng tham khảo Học bổng Khách hàng thân thiết của SLC
Tiêu chí xét học bổng
Sinh viên quốc tế Tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng hoặc Đại học của Canada không phải là Cao đẳng St. Lawrence. Sinh viên tốt nghiệp Đại học St. Lawrence, vui lòng tham khảo Học bổng Khách hàng thân thiết của SLC
Mô tả:
Sinh viên quốc tế Tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng hoặc Đại học của Canada không phải là Cao đẳng St. Lawrence. Sinh viên tốt nghiệp Đại học St. Lawrence, vui lòng tham khảo Học bổng Khách hàng thân thiết của SLC
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!