PFP Study Awards

Giá trị: $340
Trường: Singapore Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ dành cho người Singapore hoặc Thường trú nhân - Sinh viên PFP đã đăng ký - Kết quả học tập tốt - Hồ sơ CCA xuất sắc
Mô tả:
Giải thưởng Nghiên cứu SP PFP được trao cho các sinh viên PFP xuất sắc sau khi đăng ký vào Chương trình Dự bị Bách khoa tại SP.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!