Polytechnic Studies Scholarships

Giá trị: $340
Trường: Singapore Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Học sinh thường phải được ghi danh vào một khóa học toàn thời gian tại thời điểm nộp đơn. - Học bổng và trợ cấp thường được trao cho một năm học trừ khi có quy định khác. - Người nhận các học bổng này thường không đủ điều kiện nhận học bổng khác, học bổng, Trợ cấp học phí đại học (TTFS) từ Yayasan Mendaki hoặc tài trợ của nhà tuyển dụng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!