SP Scholarships

Giá trị: $340
Trường: Singapore Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sẽ được Trường học tương ứng của họ đề cử để được xem xét nhận học bổng, sau khi công bố kết quả kiểm tra SP của Học kỳ 1 của Năm 1. Không có mẫu đơn xin học bổng này. Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách sẽ được thông báo tham dự cuộc phỏng vấn lựa chọn học bổng vào tháng 11.
Mô tả:
Học bổng SP và Học bổng Kỹ thuật SP là học bổng dựa trên thành tích được trao cho những cá nhân có năng lực cao thể hiện thành tích học tập xuất sắc, có thành tích hoạt động ngoại khóa xuất sắc và thể hiện phẩm chất lãnh đạo xuất sắc. Lên đến 30 Học bổng SP và 30 Học bổng Kỹ thuật SP được cung cấp hàng năm cho những sinh viên xứng đáng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!