Commerce Undergraduate International Merit Scholarships

Giá trị: 50% học phí cho tất cả các năm
Trường: University of Melbourne
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế - Nhận được thư mời nhập học vô điều kiện từ University of Melbourne bằng Cử nhân Kinh doanh.
Tiêu chí xét học bổng
Dựa hoàn toàn vào kết quả học tập và xếp hạng của hồ sơ so với các hồ sơ cùng đợt.
Hồ sơ xin học bổng
Không cần đăng kí riêng. Sẽ được xét tự động khi nhận được thư mời nhập học vô điều kiện từ University of Melbourne.
Mô tả:
Commerce Undergraduate International Merit Scholarships được trao cho các sinh viên quốc tế theo học bằng cử nhân kinh doanh tại University of Melbourne.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!