Connaught International Scholarship

Giá trị: $10,000 CAD
Trường: University of Toronto
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là học sinh quốc tế (Công dân và thường trú nhân của Canada không đủ điều kiện); - Hiện chưa đăng ký một chương trình cấp bằng tại Đại học Toronto ở cấp đại học hoặc sau đại học; - Đã hoặc sẽ được đề nghị nhập học vào chương trình tiến sĩ toàn thời gian * với cam kết tài trợ bắt đầu từ tháng 9 của năm học sắp tới; và - Đạt điểm A- trung bình trong mỗi hai năm học toàn thời gian vừa qua.
Tiêu chí xét học bổng
- Phải duy trì đủ điều kiện, trong tình trạng học tập tốt và đáp ứng các điều khoản và điều kiện của học bổng; - Phải đăng ký và duy trì đăng ký với tư cách là sinh viên toàn thời gian (thay đổi trạng thái có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc chấm dứt các khoản thanh toán và / hoặc trả lại số tiền đã nhận); - Phải duy trì điểm A- trung bình, và đang đạt được tiến bộ thỏa đáng để hoàn thành bằng cấp của họ như được xác định bởi đơn vị tốt nghiệp của họ để duy trì giải thưởng;
Mô tả:
Học bổng Quốc tế Connaught dành cho Sinh viên Tiến sĩ là một sáng kiến chia sẻ chi phí được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị sau đại học tuyển dụng và hỗ trợ các sinh viên quốc tế hàng đầu bằng cách cung cấp học bổng đầu vào cho mỗi người nhận, học bổng này sẽ được trả ngoài gói tài trợ thông thường của chương trình được cung cấp bởi các đơn vị sau đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!