Cornelius Vanderbilt Scholarships

Giá trị: Do nhà trường quyết định
Trường: Vanderbilt University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Duy trì tối thiểu GPA 3.0 để tiếp tục nhận học bổng.
Mô tả:
Học bổng tôn vinh tầm nhìn của người sáng lập Đại học Vanderbilt, Commodore Cornelius Vanderbilt, người đã tặng trường đại học vào năm 1873 một món quà trị giá 1 triệu đô la để “góp phần tăng cường mối quan hệ nên tồn tại giữa tất cả các khu vực của đất nước chung của chúng ta.” Các học giả Cornelius Vanderbilt tiếp tục sứ mệnh đó, mang lại khả năng lãnh đạo trí tuệ và cộng đồng đến khuôn viên trường Vanderbilt, nơi họ tạo ra các kết nối liên ngành và giữa các cá nhân nhằm gắn kết mọi người và ý tưởng trên toàn thế giới.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!