COUNSELLING/HUMAN SERVICES SCHOLARSHIP

Giá trị: $ 4,000 ($ 1,000 mỗi học kỳ trong hai năm)
Trường: Christian Heritage College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Có đến hai học bổng vào năm 2022 (một trong mỗi Học kỳ 1 và 2) dành cho các ứng viên đăng ký chương trình Cử nhân Tư vấn hoặc Cử nhân Dịch vụ Nhân sinh CHC là công dân Úc hoặc thường trú nhân và đang hoàn thành Lớp 12 vào năm 2021. Học bổng hiện có chỉ dành cho nghiên cứu toàn thời gian.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!