COVID bursary

Giá trị: 25% học phí học online
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Khoản hỗ trợ sẽ được tự động trao cho học sinh được nhận vào Deakin University nhưng chưa thể tới Úc để nhập học. Khoản hỗ trợ tài chính này không được áp dụng cùng các học bổng khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!