Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: Giảm 25% tổng học phí
Trường: QUT International College
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Công dân Việt Nam - Đạt yêu cầu đầu vào GPA THPT, or IB 35, or GCE A(13 A level points based on the aggregate of your best 3 academic subjects) - Hoặc hoàn thành bậc cử nhân(tối thiểu 1 năm), với tổng điểm tối thiểu: 3.1, 3.4 / 4, 6.1/7, 8.3/10
Mô tả:
- Giảm cho 2 học kì đầu tiên Học bổng sẽ được duy trì nếu học sinh Việt Nam đạt 5.5/7
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!