Current Student Distinctive Scholarships

Giá trị: 0
Trường: North Carolina State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
những sinh viên được chọn trong năm đầu tiên của họ tại NC State, những người có chung niềm đam mê học hỏi, phát triển và phục vụ người khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!