Davidson Honors College Scholarships

Giá trị: $1,000 to $1,500
Trường: University of Montana
Hạn nộp hồ sơ: 02 tháng 12, 2022
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả các ứng viên phải đạt được trạng thái Junior ( hoàn thiện 60-90 tín chỉ) vào học kỳ mùa thu của năm học bổng của họ; chuyên ngành khoa học xã hội hoặc nhân văn trong trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học; GPA min 3.4 tại thời điểm nộp đơn và chứng minh được nhu cầu tài chính.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!