Deakin International Scholarship

Giá trị: 25% toàn bộ khoá học
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải đạt được mức điểm THPT trung bình thấp nhất 65% và được xét duyệt dựa trên hồ sơ xin học bổng.
Hồ sơ xin học bổng
- Mẫu đơn đăng ký Chương trình Học bổng - Bài luận cá nhân - Đơn xin nhập học tại bao gồm bảng điểm học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!