Deakin International Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Trở thành sinh viên quốc tế tương lai để lấy bằng khóa học tại Đại học Deakin - Đủ điều kiện học tại Đại học Deakin - Đạt 65% điểm trung bình (hoặc tương đương) trong các lần học trước.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!