Deakin Pathway to Victoria

Giá trị: 2500 AUD
Trường: Deakin College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để được tự động nhận Học bổng Deakin Pathway to Victoria, bạn phải: - Là một sinh viên quốc tế. - Bắt đầu chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng vào năm 2022. - Đăng ký khóa học của bạn tại Deakin College sau ngày 13 tháng 8 năm 2021. - Ghi danh trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường tại một cơ sở ở Úc (Cơ sở Melbourne Burwood, Cơ sở Geelong Waurn Ponds hoặc Cơ sở Geelong Waterfront). - Hoàn thành tốt Văn bằng của bạn tại Cao đẳng Deakin và nhập học tại Đại học Deakin. - Chấp nhận lời đề nghị của bạn trước khi phân bổ học bổng đã hết.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!