Deakin Sanctuary Scholarships

Giá trị: 100% học phí của bạn cộng với $ 6000 mỗi năm cho chi phí học tập.
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên Quốc tế có thị thực Bảo vệ Tạm thời (TPV) hoặc Thị thực Doanh nghiệp An toàn Haven (SHEV) hoặc là một người đang xin tị nạn trên Thị thực Cầu nối A (BVA) hoặc E (BVE) - Đủ điều kiện để nhập học đại học hoặc sau đại học bằng chương trình học tại Đại học Deakin (tại thời điểm nộp đơn) - Là sinh viên bắt đầu học vào Trimester 1 2022 tại Đại học Deakin - Đang học toàn thời gian - Không phải là người được cấp Học bổng Deakin Sanctuary hiện có hoặc trước đây.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!