Deakin STEM Scholarship

Giá trị: 20% toàn bộ khoá học
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng áp dụng cho sinh viên theo học các ngành tại Faculty of Science, Engineering and Built Environment (SEBE).
Tiêu chí xét học bổng
Học sinh được nhận vào Deakin University đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào và điểm THPT từ 8.2 trở lên. Để tiếp tục nhận học bổng tại các năm tiếp theo, sinh viên phải đạt điểm trung bình 65% vfa đăng ký ít nhất 8 tín chỉ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!