Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Giá trị: 50% hoặc 100%
Trường: Deakin University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải đạt được mức điểm THPT trung bình 85% và được xét duyệt dựa trên hồ sơ xin học bổng.
Hồ sơ xin học bổng
- Mẫu đơn đăng ký Chương trình Học bổng - Bài luận cá nhân - Hai thư giới thiệu - Đơn xin nhập học tại bao gồm bảng điểm học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!