Dean’s Completion Fellowship

Giá trị: 100% phí Dissertation Completion Enrollment
Trường: Princeton University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm sáu (hoặc bảy) thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn tại trường - Sinh viên đã bảo vệ luận văn và có bài phát biểu FPO (Final Public Oral)
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Mô tả:
Học bổng dành cho những sinh viên có luận văn xuất sắc và triển vọng nhất trong ngành khoa học xã hội và nhân văn; tài trợ phí ghi danh hoàn thành luận văn (Dissertation Completion Enrollment) và cung cấp tài trợ nghiên cứu sinh cho sinh viên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!