Dean’s Diversity Scholarships

Giá trị: $12,000 - 100% học phí
Trường: University of Pennsylvania
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên cần viết bài luận dài 500 chữ - Nếu sinh viên có nhu cầu đăng ký học bổng này, cần đề cập đến trong mục hỗ trợ tài chính khi làm đơn đăng ký nhập học (Admissions Application)
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng phụ thuộc vào điều kiện tài chính của ứng viên
Mô tả:
Học bổng hướng đến các sinh viên có năng lực học tập xuất sắc, có khả năng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa và xã hội tại trường đại học. Sinh viên ứng tuyển học bổng thành công có thể gia hạn học bổng cho đến khi hoàn thành khóa học, tuy nhiên cần đảm bảo thành tích học tập tốt.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!