Dean’s Scholars

Giá trị: 9,500 - 25,000 USD/year
Trường: Hofstra University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình tối thiểu 2,7 (80-82%), điểm SAT / ACT trong khoảng 980-1600
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!