Dean’s Scholarship

Giá trị: 10,000 USD
Trường: University of Pennsylvania
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên được nhận vào chương trình đào tạo bằng thạc sỹ tại trường - Duy trì được thành tích học tập xuất sắc trong quá trình học tại trường
Mô tả:
Trường cung cấp suất học bổng trị giá $10.000 cho sinh viên theo học bằng thạc sĩ tại trường. Giải thưởng sẽ được xét dựa trên thành tích của ứng viên trong quá trình nộp đơn nhập học. Học bổng này dành cho cả sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế. Một số chương trình học có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!