Dean's Undergraduate Scholars Program

Giá trị: $10,000
School: New York University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học tại trường - GPA tối thiểu 3.5 - Đã hoàn thành 48 tín chỉ tại thời điểm đăng ký học bổng - Đã đăng ký học toàn thời gian hoặc bán thời gian cho học kỳ mùa Thu và mùa Xuân
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập và nhu cầu tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Nộp 2 bài luận - Thư giới thiệu - Chữ ký của khoa (chứng minh thành tích học tập) - Hồ sơ cá nhân - Bảng điểm Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng lựa chọn những sinh viên xuất sắc trong cộng đồng School of Professional Studies bằng cách trao học bổng trị giá $10.000. Nhận thấy nhu cầu của các sinh viên NYUSPS, Trường đã thành lập học bổng dựa trên thành tích hàng năm này để khen thưởng thành tích học tập gương mẫu, dịch vụ xuất sắc và cam kết tham gia vào cộng đồng SPS.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!