Department and Program Award

Giá trị: Do mỗi khoa quyết định
School: Washington State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Mỗi ngành sẽ có các tiêu chí lựa chọn riêng, có thể bao gồm sự xuất sắc trong học tập, dịch vụ công, nhu cầu tài chính hoặc các cân nhắc khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!