Design and Creative Technology Merit Scholarship

Giá trị: 30% tổng học phí khóa học của bạn
Trường: William Blue College of Hospitality Management
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho các sinh viên quốc tế mới đăng ký theo học.Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và các môn học thử đầu tiên.
Tiêu chí xét học bổng
Điểm trung bình tín chỉ từ các nghiên cứu học thuật trước đây, kinh nghiệm làm việc thiết kế và nộp hồ sơ xuất sắc sẽ được xem xét để đánh giá sinh viên cho học bổng này.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!