Destination Australia Program 2023

Giá trị: $15,000
Trường: Metro English College
Hạn nộp hồ sơ: 26 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên nộp đơn xin học bổng trực tiếp với các nhà cung cấp giáo dục thành công. Các nhà cung cấp thành công sẽ được công bố vào đầu năm 2023.
Mô tả:
Các mục tiêu bổ sung cho năm 2023 bao gồm: - Giúp khắc phục các lĩnh vực thiếu kỹ năng và đáp ứng nhu cầu kỹ năng trong tương lai bằng cách ưu tiên sinh viên trong nước và quốc tế theo học các khóa học phù hợp với Danh sách ưu tiên kỹ năng quốc gia của Chính phủ Úc - Cung cấp học bổng cho sinh viên trong nước từ các nhóm không được đại diện để giúp họ tiếp cận với nền giáo dục đại học trong khu vực Úc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!