Destination Australia Scholarship

Giá trị: $15000/năm
Trường: University of Tasmania (UTAS)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế trong nước đang bắt đầu lấy bằng cử nhân toàn thời gian, bằng cao đẳng hoặc bằng khóa học sau đại học lần đầu tiên tại Đại học Tasmania vào năm 2022 ở Hobart, Launceston hoặc Cradle Coast. Để đủ điều kiện, sinh viên phải bắt đầu học tại trường Đại học lần đầu tiên và đang theo học trên thị thực sinh viên hợp lệ. Việc lựa chọn sẽ dựa trên thành tích học tập và chất lượng của đơn đăng ký. - Để giữ được giải thưởng này, người nhận được yêu cầu phải đạt được Điểm trung bình tích lũy Tín chỉ (5.0 / 7.0) (CGPA) vào cuối mỗi học kỳ. - Người nhận cũng phải tiếp tục theo học tại khu học xá mà họ đã được cấp học bổng để theo học (ít nhất 75% tất cả các nghiên cứu phải được thực hiện trong khuôn viên trường) và duy trì Thị thực Sinh viên hợp lệ trong suốt thời gian nhận học bổng
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!