Devi Bhargava Scholarship

Giá trị: 100%
Trường: University of Wisconsin - Madison
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Hoàn thành chương trình tốt nghiệp Đại học. - Có trình độ Tiếng Anh tốt, sẽ có một bài kiểm tra Tiếng Anh tại trường.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường. - Chương trình học bổng bao gồm tất cả các ngành học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!