Dianne Leckie Memorial Scholarship

Giá trị: Có thể lên đến 1,120,000,000
Trường: UTS College
Hạn nộp hồ sơ: 28 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng được trao hàng năm cho một sinh viên quốc tế dựa trên thành tích học tập và phẩm chất cá nhân. Các sinh viên quốc tế hàng đầu có Điểm trung bình cao nhất trong năm tốt nghiệp Văn bằng Kinh doanh trong bất kỳ học kỳ nào (một, hai hoặc ba) sẽ được mời nộp đơn xin Học bổng. Học bổng bao gồm phần còn lại của học phí cho hai năm học1 trong chương trình Cử nhân Kinh doanh của UTS và phí bảo hiểm Bảo hiểm Y tế Sinh viên Nước ngoài (OSHC) trị giá hai năm và Phí Dịch vụ và Tiện nghi cho Sinh viên UTS (SSAF). Tổng giá trị có thể hơn 70.000 đô la Úc. 1 Học bổng bao gồm 100% học phí cho 96 điểm tín chỉ học tập trong chương trình Cử nhân Kinh doanh của UTS nếu đó là học bổng học phí duy nhất do Người nhận tổ chức. Đối với Người nhận có học bổng học phí khác, chỉ phần học phí còn lại cho 96 điểm tín chỉ của chương trình Cử nhân Kinh doanh UTS sẽ được trao. Một sinh viên có bằng Cao đẳng Kinh doanh của UTS nói chung sẽ hoàn thành Chương trình Cử nhân Kinh doanh của UTS trong hai năm với khối lượng học tập toàn thời gian (24 điểm tín chỉ mỗi buổi).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!