Dick and Mary Ellen Wilson Engineering Student Enhancement Fund

Giá trị: Lên đến $2,000
Trường: Rice University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng và môi trường - Sinh viên hoàn thành tối thiểu hai kỳ học tại Rice University
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên tình hình tài chính và thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Nộp đơn xin học bổng bao gồm các nội dung: - Mô tả về chuyến đi quốc tế (thời gian, địa điểm, chương trình/ tổ chức) - Mục đích chuyến đi - Chuyến đi sẽ củng cố việc học tập của ứng viên tại Rice University như thế nào - Chi phí chuyến đi Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc đi lại cho sinh viên quốc tế tại Khoa Kỹ thuật xây dựng và môi trường. Sinh viên tham gia chương trình du học sẽ được ưu tiên, nhưng khoản trợ cấp đi lại cũng có thể hỗ trợ các sáng kiến ​​giáo dục đòi hỏi phải đi du lịch quốc tế.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!