DIOCESE OF BUFFALO CATHOLIC HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP

Giá trị: Toàn bộ học phí
Trường: D'Youville College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 03, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Thời gian: 4-5 năm (tùy thuộc vào độ dài của chương trình), với điều kiện sinh viên phải duy trì điểm trung bình tối thiểu là 2,75. Người nộp đơn phải tốt nghiệp một trường trung học Công giáo ở Giáo phận Buffalo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!