Director’s Scholarship for Academic Excellence

Giá trị: $15,000
School: ANU College
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 8
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên ANU tương lai: - Là du học sinh; và hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Khoa học Liên hợp SDU-ANU tại Đại học Sơn Đông, Uy Hải - Nhận được lời đề nghị nhập học vào một tổ hợp bằng kép dọc của các chương trình khóa học đại học và sau đại học do Trường Cao đẳng Khoa học ANU cung cấp - Chưa nhận được học bổng này trước đây.
Hồ sơ xin học bổng
Sinh viên đủ điều kiện sẽ được cung cấp một liên kết đến mẫu đơn đăng ký học bổng trực tuyến sau khi họ đã nộp đơn đăng ký học tại ANU. Liên kết đơn đăng ký học bổng trực tuyến sẽ được gửi đến địa chỉ email mà sinh viên cung cấp trong Mẫu đơn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế ANU của họ.
Mô tả:
Học bổng do ANU College of Science cung cấp.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!