Director’s Scholarship for Academic Excellence

Giá trị: $15,000
School: ANU College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 8
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng dành cho sinh viên ANU tương lai: - Là du học sinh; và hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Khoa học Liên hợp SD
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên ANU tương lai: - Là du học sinh; và hiện đang theo học tại Trường Cao đẳng Khoa học Liên hợp SDU-ANU tại Đại học Sơn Đông, Uy Hải - Nhận được lời đề nghị nhập học vào một tổ hợp bằng kép dọc của các chương trình khóa học đại học và sau đại học do Trường Cao đẳng Khoa học ANU cung cấp - Chưa nhận được học bổng này trước đây.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!