Distinguished Scholarship

Giá trị: $14,000/năm
Trường: Trine University
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 02, 2023
Điều kiện nộp học bổng
GPA đạt từ 3.7 và điểm ACT 25/SAT 1100
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng được xét theo các tiêu chí sau • Hai cuộc phỏng vấn với giảng viên • Bài luận (phải được nhận trước Ngày học bổng) • Điểm trung bình và điểm kiểm tra (nếu có)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!