DIVERSITY AND BELONGING SCHOLARSHIP

Giá trị: Miễn 100% học phí 1 kì học
Trường: IES College
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả các đơn xin học bổng phải được gửi trực tiếp qua email đến nhóm Ghi danh qua info@iescollege.qld.edu.au và phải bao gồm những thông tin sau: - Một bài trình bày/ cảm nhận dài 300 từ cho câu nói sau đây: 'Những người trẻ tuổi, tài năng đặc biệt đa dạng, không thể là chính mình ở trường học'; - Một câu trả lời ngắn (một đoạn văn ngắn) cho câu hỏi: các đặc điểm nào mô tả tốt nhất về bạn với tư cách là người được cấp học bổng Học thuật? - Các báo cáo trước đây của trường cũng sẽ được đưa vào như một phần của việc xét trao học bổng.
Mô tả:
Học bổng này được trao cho những sinh viên thể hiện thành tính học tập cũng như truyền cảm hứng cho sự hòa nhập và nhận thức về các nền văn hóa và nền tảng mà thông thường có thể ít được đại diện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!