INSEAD Alexandre Manson '97J Endowed Scholarship

Giá trị: 20000EU
Trường: INSEAD Asia Campus
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có thành tích xuất sắc và chứng minh được điều kiện gia đình nằm trong diện được hỗ trợ tài chính
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!