INSEAD Alumni Fund (IAF) Special Profile Scholarship

Giá trị: 25000EU
Trường: INSEAD Asia Campus
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên có thành tích xuất sắc và chứng minh được bản thân có điểm nổi bật hơn so với sinh viên khác
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!