Nanyang President's Graduate Scholarship

Giá trị: $4000
Trường: NIE Singapore (NTU)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Phải có bằng cử nhân danh dự Nếu chưa hoàn thành chương trình đại học, phải chứng minh được sinh viên đang theo học chương trình để tốt nghiệp với bằng cử nhân danh dự
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!