NTU Research Scholarship

Giá trị: $2200
Trường: NIE Singapore (NTU)
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Phải tốt nghiệp chương trình Cử nhân danh dự
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!