$ 1,500 Easy Scholarship: Create Your Vision for a #ZeroCrashFuture

Giá trị: 35,036,250 ₫
Trường: Daemen College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Chia sẻ tầm nhìn của bạn trong tương lai, nó sẽ là bảng tầm nhìn cộng đồng đầu tiên của Dosometing!. Thực hiện khảo sát ngắn gọn. Bạn sẽ được tham gia để có cơ hội kiếm được học bổng $ 1.500. Yêu cầu bài luận: Không Yêu cầu đề xuất: Không Điểm trung bình tối thiểu: Không
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!