$ 25,000 "Be Bold" No-Essay Scholarship

Giá trị: 583,937,500 ₫
Trường: Daemen College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh ở bất kỳ cấp độ giáo dục, trường học, lĩnh vực học tập và GPA đủ điều kiện để nộp đơn. Yêu cầu bài luận: Không Yêu cầu đề xuất: Không có Điểm trung bình tối thiểu: Không
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!