Dominicana Scholarship

Giá trị: $ 18,000/năm
Trường: Edgewood College
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Điểm trung bình chung tích lũy là 3.5 - 3.74. (GPA 3.5-3.74)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!