Dr Daphne Cooper Scholarship

Giá trị: $ 3,000
Trường: Australian Maritime College
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên tiến sĩ đã được đề nghị hoặc được trao một khoản phụ cấp cơ bản theo tỷ lệ RTP - Ứng viên tiến sĩ với một dự án nghiên cứu tại Trường Khoa học Tâm lý - Giải thưởng được xác định bằng việc chứng minh thành tích học tập
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!