Dr Ralph Bick Research Scholarship in Chemistry

Giá trị: $ 7.500
Trường: Australian Maritime College
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Ứng viên tiến sĩ đã được đề nghị hoặc được trao một khoản phụ cấp cơ bản theo tỷ lệ RTP - Ứng viên tiến sĩ là một sinh viên quốc tế với ưu tiên là công dân của Thái Lan - Ứng viên tiến sĩ có dự án nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học, ưu tiên Hóa hữu cơ - Giải thưởng được xác định bằng việc chứng minh thành tích học tập
Mô tả:
Học bổng này được tài trợ bởi Tiến sĩ Sirichai Panichanun, người sáng lập Super KS Limited và là cựu sinh viên của Đại học Tasmania.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!