Drexel Merit Scholarship

Giá trị: Không cố định
Trường: Drexel University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Nhà trường tự động xét duyệt học bổng cho các học sinh được nhận sau khi nộp hồ sơ. - Yêu cầu GPA tối thiểu 2.0 và học full-time tại trường để tiếp tục nhận học bổng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!