Early Bird Acceptance Grant - International Students

Giá trị: 5% học phí năm đầu tiên
Trường: La Trobe University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này, ứng viên phải: _ Là công dân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand. _ Trở thành sinh viên quốc tế mới nộp đơn xin học trong bất kỳ kỳ tuyển sinh nào vào năm 2021 và 2022 _ Là một sinh viên trả phí đầy đủ (Không được tài trợ). _ Đáp ứng tất cả các điều kiện được nêu trong đề nghị, chấp nhận đề nghị và thanh toán khoản tiền gửi cần thiết được đề cập trong đề nghị, trong thời hạn đã nêu. _ Khóa học của bạn nên có trong Danh sách các khóa học đủ điều kiện của học bổng.
Mô tả:
Sinh viên quốc tế đăng ký một khóa học đại học hoặc sau đại học để học tại Đại học La Trobe có thể được thưởng một khoản trợ cấp tiền thưởng để hoàn thành quá trình nhập học sớm. Người nhận sẽ tự động đủ điều kiện nhận Trợ cấp Chấp nhận Học sinh đăng kí sớm 5% học phí năm đầu tiên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!