ECC A$1000 Bursary

Giá trị: 16,478,416
Trường: Edith Cowan College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: - Là một sinh viên quốc tế; - Bắt đầu lấy Bằng tốt nghiệp ECC (Năm 1) vào Học kỳ 2 (tháng 6) 2021, Học kỳ 3 (tháng 10) 2021 , Học kỳ 1 (tháng 2) 2022 ; - Được ghi danh vào toàn thời gian nghiên cứu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!