ECC Virtual Studies Scholarship

Giá trị: 65,913,667
Trường: Edith Cowan College
Hạn nộp hồ sơ: 03 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: - Là một sinh viên quốc tế; - Là một sinh viên mới bắt đầu Chứng chỉ ECC (Năm 2) vào Học kỳ 2 (tháng 6) 2021, Học kỳ 3 (tháng 10) 2021 , Học kỳ 1 (tháng 2) 2022 ; - Là công dân của 1 số quốc gia quốc gia được xác định bởi ECC trong đó có Việt Nam - Lần đầu tiên ghi danh vào chương trình Văn bằng ECC.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!