Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships

Giá trị: £5,000/năm
Trường: University of Edinburgh
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế ngoài Anh và Ireland - Sinh viên được nhận vào học full-time bậc cử nhận của School of Mathematics, thuộc University of Edinburgh. * Ứng viên nên nộp hồ sơ vào University of Edinburgh qua University and Colleges Admissions Service (UCAS), nhưng không buộc phải chấp nhận lời mời nhập học để bắt đầu giai đoạn nộp hồ sơ
Mô tả:
Học bổng Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships dành cho sinh viên ngành Mathematics với kỹ năng xuất sắc
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!