Education for Sustainable Energy Development (ESED) scholarship

Giá trị: $21,000
Trường: ANU College
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Người nộp đơn phải là công dân của một quốc gia / vùng lãnh thổ đang phát triển trong Danh sách các nước nhận viện trợ phát triển chính thức do Ban Giám đốc Hợp tác Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xác định .
Mô tả:
Học bổng Giáo dục vì Phát triển Năng lượng Bền vững (ESED) được trao cho các ứng viên đủ điều kiện để thực hiện các nghiên cứu cấp độ thạc sĩ trong các lĩnh vực năng lượng không carbon, lưới điện thông minh, giao thông vận tải điện, lưu trữ năng lượng, công nghệ điện tiên tiến, chính sách công, kinh tế, luật,../
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!